• 5

  .

  .

 • 6

 • 4

  .

  .

 • 3

  .

  .

 • 2

  .

  .

 • 1

  -

  -

ساعات برگزاری امتحانات

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دار فانی را وداع گفت. ..

نتیجه تصویری برای درگذشت رفسنجانیاطلاعیه تعطیلی واحدهای تابعه مرکز آموزشی و فرهنگی سما(طبق اعلام روابط عمومی سازمان سما)

حوزه های ستادی معاونت دانشگاه و آموزشکده های سما فردا دو شنبه و پس فردا سه شنبه تعطیلند.

امتحانات آموزشکده طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد مشهد در روزهای دوم و سوم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

مدارس سما با توجه به اینکه تابع آموزش و پرورش هستند فردا دوشنبه فعال خواهند بود.
روابط عمومی مرکز آموزشی و فرهنگی سماتربت جام

جلسه شورای اداری کارکنان سما

آغاز سال ۲۰۱۷ میلادی برهموطنان مسیحی مبارک

نتیجه تصویری برای سال 2017

ثبت نام وام وزرات علوم